Studijní oddělení  

Rektorát JAMU


Studijní oddělení obou fakult administrativně zajišťují mimo jiné i přípravu a distribuci informační brožury o studiu a přijímacích zkouškách, přihlášky ke studiu, vyrozumění o výsledcích přijímacích zkoušek, zápisy do studia a do vyšších ročníků, průběh studia, státní bakalářské a magisterské zkoušky, promoce, ubytování na vysokoškolských kolejích, vedení matriky a veškerých statistických údajů o studiu, žádosti o stipendia, potvrzení a výpisy z evidence studentů.

Kontaktní adresa:
Beethovenova 2
662 15 Brno
Tel.: 542 591 110

Prorektor pro studijní, pedagogickou a uměleckou činnost:
Prof. PhDr. Václav Cejpek
Tel.: 542 591 128
E-mail: cejpek@jamu.cz

Referentka studijního oddělení:
Jana Hálová
Tel.: 542 591 110
E-mail: halovajamucz

Hudební fakulta


Kontaktní adresa:
Studijní oddělení HF
Komenského nám. 6
662 15 Brno
Tel.: 542 591 605

Proděkanka pro věci studijní a pedagogické:
Doc. MgA. Jana Goliášová
Tel.: 542 591 602
E-mail: goliasovajamucz

Referentka studijního oddělení:
Jana Jarošová
Tel.: 542 591 605
E-mail: jarosovajamucz

Úřední hodiny:

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek: 10:00-12:00

Podrobnější informace o studiu na Hudební fakultě naleznete na hf.jamu.cz

Divadelní fakulta


Kontaktní adresa:
Studijní oddělení DIFA
Mozartova 1
662 15 Brno
Tel.: 542 591 303

Proděkan pro studijní záležitosti:
doc. Ing. David Strnad
konzultace: čtvrtek 10 – 12
tel.: 542 591 338
E-mail: strnadjamucz

Referent studijního oddělení:
Mgr. Darina Daňková
Tel.: 542 591 303
E – mail: dankovajamucz

Úřední hodiny:

pondělí: 13:00 - 15:00
úterý: 13:00 - 15:00
středa: 10:00 - 12:00
čtvrtek: 10:00 - 12:00
pátek: není úřední den

Podrobnější informace o studiu na Divadelní fakultě naleznete na difa.jamu.cz

Akreditované studijní programy