JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt EU Inovace studijního programu HF JAMU

Cvičný sbor a cvičný orchestr pro projekt EU Inovace studijního programu HF JAMU  

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Návrh smlouvy