JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Veřejné zakázky - Řídicí osvětlovací pult s příslušenstvím

Řídicí osvětlovací pult s příslušenstvím  

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace- textová část

Krycí list nabídkové ceny

Krycí list nabídky

Krycí list smlouvy