JAMU v Brně - Organizační struktura - Rektorát - Veřejné zakázky - Nákup informačních, komunikačních technologií a audiovizuální techniky

Nákup informačních, komunikačních technologií a audiovizuální techniky  

Zadávací dokumentace - textová část

Výzva k podání nabídky

Kvalifikační dokumentace

Krycí list smlouvy

Krycí list nabídky

Krycí list nabídkové ceny