Kde nás najdete?  

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚmapa

BEETHOVENOVA 2, 662 15 BRNO

Česká republika
Tel. a Fax: + 420 542 591 141

E-mail: matejkovajamucz

 

Mgr. Richard Fajnor

prorektor pro zahraniční styky, vědu a výzkum

Tel.: 542 591 114

Fax: 542 591 141

Mobil: +420 734 358 281

E-mail: fajnorjamucz

 

Ing. Barbara Dostálová

referát zahraničních styků

Tel.: 542 591 126

Fax: 542 591 141

E-mail: dostalovajamucz

 

Mapa: