Velvyslanectví  

Dánsko
Královské dánské velvyslanectví
Maltézské nám. 5, 118 01 Praha 1
Tel.: 257 531 600

Finsko
Velvyslanectví Finské republiky
Hellichova 1, 118 01 Praha 1
Tel.: 257 007 130

Německo
Velvyslanectví Spolkové republiky
Nemecko Vlašská 19, 118 01 Praha 1
Tel.: 257 113 111

Nizozemí
Velvyslanectví Nizozemského království
Gotthardská 6-Bubeneč, Praha
Tel.: 224 312 190 (linka 1)

Rakousko
Velvyslanectví Rakouské republiky
Viktora Huga 10, 225 43 Praha 5
Tel.: 257 321 282

Švédsko
Velvyslanectví Švédského království
Úvoz 13, Praha 1
Tel.: 220 313 200

Velká Británie
Velvyslanectví Velké Británie a Severního
Irska
Thunovská 14, 125 00 Praha 1
Tel.: 257 402 111