JAMU v Brně - Orgány školy - Akademický senát - Členové Akademického senátu

Členové Akademického senátu  

6. 12. 2016 - 5. 12. 2019

senatjamucz (hromadná e- mailová sdresa)


Pozice Jméno Umístění E-mail
       
Předsedkyně prof. PhDr. Silva Macková pedagog DIFA mackovajamucz
Místopředsedkyně doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. pedagog HF horackovajamucz
Tajemník MgA. Jonáš Konývka student DIFA konyvkajamucz
Členové Stanislav Čaban student DIFA stanopost.jamucz
  doc. Mgr. Hana Halberstadt pedagog DIFA halberstadtjamucz
  doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D pedagog HF jiraskyjamucz
  prof. MgA. Martin Opršál pedagog HF oprsaljamucz
  BcA. Ivana Pavlů, DiS. student HF 18350post.jamucz
  doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. pedagog DIFA riegerjamucz
  doc. MgA. Vít Spilka pedagog HF spilkajamucz
  MgA. Petra Vodičková, Ph.D. pedagog DIFA vodickovajamucz
  Gabriela Vojtičková, DiS. student HF 19228post.jamucz