JAMU v Brně - Orgány školy - Prof. PhDr. Václav Cejpek

Prof. PhDr. Václav Cejpek  

Prorektor pro studijní, pedagogickou a
uměleckou činnost
Prof. PhDr. Václav cejpek
Adresa:

JAMU – REKTORÁT

Beethovenova 2, 662 15 BRNO

Tel.: 542 591 128, fax: 542 591 140

E-mail: cejpekjamucz

Absolvoval germanistiku a divadelní vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1979-1987 pracoval jako dramaturg Československé televize (mj.pořady Divadélko pod věží, Manéž Boleslava Polívky), v letech 1987 - 2003 působil jako dramaturg v Mahenově činohře Národního divadla v Brně. Publikoval studie a články z oblasti historie a teorie divadla (např. Brněnské německé divadlo v letech 1918-1932, Současná německá dramatika 4 sešity - 1986). Překlady dramatických textů z němčiny (např. R. Uhrbach: Svinská hra; P.Handke: Hodina, kdy jsme o sobě navzájem nevěděli; G. E. Lessing: Emilia Galotti; F. Mitterer: V jámě lvové; T.Bernhard: Velikáni aj.). Divadelní dramatizace V. Vančura: Markéta Lazarová (1988-společně s M.Tarantem), Malý princ (společně se Z. Srbou).

Na Divadelní fakultě JAMU působí od r. 1990 jako pedagog dramaturgie a dějin světového divadla. Habilitační práce v r. 1994 - Černý anděl. Pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda.

V letech l996 - 2002 byl děkanem Divadelní fakulty, v období 2003 - 2010 rektorem JAMU. Od roku 1997 vede jeden ze tří ateliérů dramaturgie a režie na Divadelní fakultě. V roce 2000 jmenován profesorem.