JAMU v Brně - Orgány školy - prof. PhDr. Josef Kovalčuk

prof. PhDr. Josef Kovalčuk  

prof. PhDr. Josef Kovalčuk 

prorektor pro tvůrčí činnost 

josef-kovalcukDivadelní dramaturg a teatrolog. Vystudoval Filozofickou fakultu UP v Olomouci a dramaturgii na pražské DAMU. Spoluzakládal HaDivadlo, ve kterém od roku 1974 do roku 1996 pracoval jako dramaturg. V letech 1997 – 2002 působil jako dramaturg a umělecký šéf činohry  Národního divadla v Praze. V letech 2009-13 byl dramaturgem  Divadla  Husa na provázku.

Výrazně se zasloužil o vybudování obnovené Divadelní fakulty JAMU. Jejím děkanem byl v letech 1990 – 1996 a 2002 – 2008. Podílel se rovněž na  založení mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání /Encounter i na vytvoření tradice mezinárodních vědeckých a doktorských konferencí na fakultě.

Na Divadelní fakultě  je vedoucím jednoho z ateliérů režie a dramaturgie i předsedou oborové rady doktorského studia. Byl rovněž vedoucím kabinetu pro výzkum divadla a dramatu.  Je autorem řady divadelní her, scénářů, adaptací a dramatizací, stejně tak jako publikací a studií o autorském a studiovém divadle.