Rektor JAMU  

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
Adresa:

JAMU – REKTORÁT

Beethovenova 2, 662 15 BRNO

Tel.: 542 591 101, fax: 542 591 140

E-mail: rektorjamucz

Vystudoval VUT a poté hudební kompozici na HF JAMU, kde vyučuje od r. 1990. Pedagogicky působil na univerzitách např. v USA, Portugalsku, Německu, Ukrajině, Holandsku, Rakousku, Thajsku, Polsku. Je autorem více než padesáti orchestrálních, komorních a elektroakustických skladeb, řada z nich byla provedena na významných pódiích v Evropě, Asii i Americe - např. Darmstadtských kurzech, Varšavském podzimu, Pražském jaru, Moskevském podzimu, Cluj Modern, Wiener Festwochen, Audio Art Krakow, s a dalších mezinárodních festivalech v Los Angeles, Lodži, Bytomi, Corku, Grazu, Kyjevě, Lvově, Kasselu, Heidelbergu, Dortmundu, Kolíně nad Rýnem, Dallasu, Amsterdamu, Enschede a dalších městech, natočena na CD i vysílána v televizích a rozhlasech včetně zahraničních.

Ivo Medek se zabývá i teoretickou prací, je autorem nebo spoluautorem celé řady textů, které vyšly buď samostatně nebo v odborných časopisech.

Zabývá se hudební improvizací i kompozicí multimediálních děl.

Je členem uměleckých rad JAMU, HF JAMU, HAMU a FA OU, místopředsedou Rady pro umění MK ČR, členem prezidia České hudební rady. Spoluzaložil soubory pro současnou hudbu Ars incognita, Ensemble Marian i mezinárodních kurzy pro skladatele a perkusionisty - Percussion Workshop Trstěnice. Je hlavním organizátorem mezinárodního festivalu Setkávání nové hudby Plus.