JAMU v Brně - Přijímací zkoušky - Divadelní fakulta

Divadelní fakulta  

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 pro bakalářský,navazující i nenavazující magisterský a doktorský studijní program Dramatická umění

Termíny podání přihlášky ke studiu:  

  • Uchazeči o bakalářské obory činoherní režie, divadelní dramaturgie, dramatická výchova, scénografie, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, taneční a pohybové divadlo a výchova podávají přihlášky ke studiu do 30. listopadu 2017.
  • Uchazeči o bakalářské obory divadelní manažerství (obě zaměření), audiovizuální tvorba a divadlo, výchovná dramatika pro Neslyšící podávají přihlášky do 28. února 2018.
  • Uchazeči o studium v nenavazujícím magisterském oboru činoherní a muzikálové herectví podávají přihlášky ke studiu do 30. listopadu 2017.
  • Uchazeči o studium v navazujících magisterských oborech podávají přihlášky ke studiu přihlášky včetně všech požadovaných příloh do 31. března 2018.
  • Uchazeči o studium v doktorském studijním programu „Dramatická umění“ podávají přihlášky ke studiu do 30. června 2018.

Termíny přijímacích zkoušek: 

 Dle Směrnic přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019:

stažení Adobe Reader