JAMU v Brně - Studium - Hodnocení doktorských studijních programů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Hodnocení doktorských studijních programů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně  

Obsah souborů:

  1. Akreditované doktorské studijní programy
  2. Hodnocení doktorských studijních programů Divadelní fakulty
  3. Hodnocení doktorských studijních programů Hudební fakulty
  4. Přístup k elektronické verzi disertačních prací - k dispozici na adrese http://www.jamu.cz/organizacni-struktura/knihovna/ odkaz "Katalog" nebo přímo na http://aleph.jamu.cz
  5. Dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací, umělecké, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti
  6. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření
  7. Studijní a zkušební řády

Přístup k výše uvedeným dokumentům je na adrese: http://dokumenty.jamu.cz/msmt/ (je vyžadováno heslo, které bylo zasláno e-mailem).