Akademický senát JAMU bude zasedat 21. dubna

  Zasedání AS JAMU se bude konat dne 21. 4. 2022 od 16:00 hod. v místnosti č. 106 v budově Divadelní fakulty JAMU.

  PROGRAM ZASEDÁNÍ:

  1.  ROZPOČET JAMU 2022 

  2. NÁVRH NOVELY MZDOVÉHO PŘEDPISU

  3. RŮZNÉ

  – Návhr úpravy výše kolejného v ak. r. 2022/2033

  MgA. Lucie Abou

  místopředsedkyně AS JAMU

  Vývěska AS v IS JAMU

  https://is.jamu.cz/auth/noticeboard/skola/as/as_JAMU/zasedani-akademickeho-senatu-jamu-dne-21-4-2022/