Setkání akademické obce

Zveme na další setkání akademické obce, které proběhne v úterý 2. 11. od 19.30 v místnosti č. 202. Tématem tohoto setkání bude sexualizované chování a nastavení mechanismů pro řešení. Setkání nebude streamované veřejnosti, opět bude pořízen zápis, který (stejně jako zápis z minulého setkání) můžete najít na webu: https://df.jamu.cz/fakulta/poradenstvi-df-jamu/

Datum a čas konání: 2. 11. 2021 v 19:30 h

Místo konání: Divadelní fakulta JAMU, místnost č. 202

[0]