Absolventský koncert - Patrik Cupal – trubka

Klavírní spolupráce: odb. as. Mgr. art. Tomoko Asahina, ArtD. Program: Joseph Haydn: Koncert pro trubku a orchestr Es dur, Hob.VIIe:1; Carl Friedrich Höhne: Slavische Fantasie   vstup volný

Datum a čas konání: 11. 1. 2023 v 19:00 h

Místo konání: Koncertní sál HF JAMU