Cesty uměleckého výzkumu

Jaké jsou přístupy k uměleckému výzkumu v oblasti divadelního umění a kudy se ubírá umělecký výzkum ve výtvarné oblasti? V čem se tyto cesty liší a co mají společného? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat na společném kolokviu, jehož cílem je představit vybrané umělecké osobnosti a jejich přístup k uměleckému bádání a otevřít diskusi o tom, jak rozumět uměleckému výzkumu, k čemu nám může sloužit a jaké je jeho možné budoucí směřování.
Představení umělkyň a umělců bude rozděleno do dvou bloků. Na závěr obou prezentačních bloků bude následovat moderovaná diskuse.
V rámci diskuse vystoupí: Jiří Honzírek, Barbora Klímová, Lenka Klodová, Lucia Repašská, Hana Slavíková, Pavel Sterec, Lenka Veselá.
Moderuje: Kateřina Jebavá
Kdy a kde? Kino CIT, TIC Brno, Radnická 4, Brno 25. ledna 2023 začátek ve 13.00
Přesný časový plán:
13.00 – 14.20 První prezentační blok
14.20 – 14.40 Přestávka - občerstvení
14.40 – 16.00 Druhý prezentační blok
16.00 – Diskuze
Tento výstup vznikl na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v rámci projektu Cesty uměleckého výzkumu podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT na rok 2022.

Datum a čas konání: 25. 1. 2023 v 13:00 h

Místo konání: Kino CIT, TIC Brno, Radnická 4