prof. MgA. Alena Vlasáková
Profesorka
tel: 54259 1615
e-mail: 5399@post.jamu.cz
UČO: 5399
Profesorka
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP dveře 112
Členství v akademických orgánech Funkce
Oborová rada Interpretace a teorie interpretace HF člen
Studium
HF M-HUDUM KLAVIR (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Katedra klavírní interpretace Profesorka

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035l
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034l
Hudební psychologie MC 2 H75033l
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032l
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028l
Metodika klavírní hry MC 2 H75029l
Interpretační seminář MC 2 H75030l
Pedagogický seminář MC 2 H75031l
Pedagogický seminář MC 1 H75025l
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026l
Hudební pedagogika MC 1 H75027l
Interpretační seminář MC 1 H75024l
Metodika klavírní hry MC 1 H75023l
Metodika klavírní hry KP2 H70146l
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147l
Metodika klavírní hry KP3 H70148l
Vyučovatelská praxe KP3 H70149l
Hra instruktivní literatury KP2 H70144l
Hra na klavír KP2 H70143l
Interpretační seminář KP1 H70138l
Interpretační seminář KP2 H70140l
Pedagogický seminář H70142l
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135l
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136l
Metodika klavírní hry KP1 H70118l
Pedagogický seminář KP1 H70119l
Hra instruktivní literatury KP1 H70116l
Vyučovatelská praxe KP2 H70117l
Hra na klavír KP1 H70115l
Didaktika klavírního umění H70013l
Hra na klavír II - abs. projekt H70016l
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002l
Interpretační seminář I H70005l
Metodika klavírní hry H60234l
Metodika klavírní hry H70007l
Hra na historické klávesové nástroje H70011l
Hra na klavír I H70006l
Teorie klavírní interpretace H60352l
Hra na nástroj II H601042l
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106l
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108l
Hra na nástroj I H60101Kl
Hra na nástroj I H601011l
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080l
Dějiny klavírní interpretace I H60035l

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035z
Hudební psychologie MC 2 H75033z
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034z
Pedagogický seminář MC 2 H75031z
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032z
Metodika klavírní hry MC 2 H75029z
Interpretační seminář MC 2 H75030z
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028z
Hudební pedagogika MC 1 H75027z
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026z
Interpretační seminář MC 1 H75024z
Pedagogický seminář MC 1 H75025z
Metodika klavírní hry MC 1 H75023z
Vyučovatelská praxe KP3 H70149z
Metodika klavírní hry KP3 H70148z
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147z
Metodika klavírní hry KP2 H70146z
Pedagogický seminář H70142z
Hra na klavír KP2 H70143z
Hra instruktivní literatury KP2 H70144z
Interpretační seminář KP2 H70140z
Interpretační seminář KP1 H70138z
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136z
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135z
Pedagogický seminář KP1 H70119z
Metodika klavírní hry KP1 H70118z
Vyučovatelská praxe KP2 H70117z
Hra instruktivní literatury KP1 H70116z
Hra na klavír KP1 H70115z
Hra na klavír II - abs. projekt H70016z
Didaktika klavírního umění H70013z
Hra na historické klávesové nástroje H70011z
Komorní hra I H70009z
Metodika klavírní hry H70007z
Hra na klavír I H70006z
Interpretační seminář I H70005z
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002z
Teorie klavírní interpretace H60352z
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108z
Metodika klavírní hry H60234z
Hra na nástroj I H601011z
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106z
Hra na nástroj II H601042z
Hra na nástroj I H60101Kz
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080z
Dějiny klavírní interpretace I H60035z

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035l
Hudební psychologie MC 2 H75033l
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034l
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032l
Pedagogický seminář MC 2 H75031l
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028l
Metodika klavírní hry MC 2 H75029l
Interpretační seminář MC 2 H75030l
Hudební pedagogika MC 1 H75027l
Interpretační seminář MC 1 H75024l
Pedagogický seminář MC 1 H75025l
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026l
Metodika klavírní hry MC 1 H75023l
Vyučovatelská praxe KP3 H70149l
Metodika klavírní hry KP3 H70148l
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147l
Pedagogický seminář H70142l
Hra na klavír KP2 H70143l
Hra instruktivní literatury KP2 H70144l
Metodika klavírní hry KP2 H70146l
Interpretační seminář KP2 H70140l
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136l
Interpretační seminář KP1 H70138l
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135l
Pedagogický seminář KP1 H70119l
Metodika klavírní hry H70007l
Hra na historické klávesové nástroje H70011l
Didaktika klavírního umění H70013l
Hra na klavír II - abs. projekt H70016l
Hra na klavír KP1 H70115l
Hra instruktivní literatury KP1 H70116l
Vyučovatelská praxe KP2 H70117l
Metodika klavírní hry KP1 H70118l
Interpretační seminář I H70005l
Hra na klavír I H70006l
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002l
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106l
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108l
Metodika klavírní hry H60234l
Teorie klavírní interpretace H60352l
Hra na nástroj II H601042l
Hra na nástroj I H601011l
Hra na nástroj I H60101Kl
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080l
Dějiny klavírní interpretace I H60035l

Předmět Kód
Závěrečná práce MC 2 H75035z
Vyučovatelská praxe MC 2 H75034z
Hudební psychologie MC 2 H75033z
Hra instruktivní literatury MC 2 H75032z
Pedagogický seminář MC 2 H75031z
Interpretační seminář MC 2 H75030z
Metodika klavírní hry MC 2 H75029z
Vyučovatelská praxe MC 1 H75028z
Hudební pedagogika MC 1 H75027z
Hra instruktivní literatury MC 1 H75026z
Pedagogický seminář MC 1 H75025z
Interpretační seminář MC 1 H75024z
Metodika klavírní hry MC 1 H75023z
Vyučovatelská praxe KP3 H70149z
Metodika klavírní hry KP3 H70148z
Hra instruktivní literatury KP3 - abs.projekt H70147z
Metodika klavírní hry KP2 H70146z
Interpretační seminář KP2 H70140z
Pedagogický seminář H70142z
Hra instruktivní literatury KP2 H70144z
Hra na klavír KP2 H70143z
Interpretační seminář KP1 H70138z
Teorie klavírní interpretace KP3 H70136z
Historie klavírní hry a pedagogiky KP3 H70135z
Pedagogický seminář KP1 H70119z
Metodika klavírní hry KP1 H70118z
Vyučovatelská praxe KP2 H70117z
Hra instruktivní literatury KP1 H70116z
Hra na klavír KP1 H70115z
Interpretační seminář I H70005z
Hra na klavír I H70006z
Metodika klavírní hry H70007z
Komorní hra I H70009z
Hra na historické klávesové nástroje H70011z
Hra na klavír II - abs. projekt H70016z
Didaktika klavírního umění H70013z
Hra na nástroj I H601011z
Hra na nástroj II H601042z
Hra na nástroj II - abs. projekt H60106z
Hra na nástroj III - abs. projekt H60108z
Metodika klavírní hry H60234z
Teorie klavírní interpretace H60352z
Dějiny klavírní hry a pedagogiky H70002z
Hra na nástroj I H60101Kz
Historie klavírní hry a pedagogiky H60080z
Dějiny klavírní interpretace I H60035z