Ing. arch. Ivo Boháč , Ph.D.
Odborný asistent
e-mail: 19199@post.jamu.cz
UČO: 19199
Pracoviště Funkce
Ateliér scénografie Odborný asistent