MgA. Kamila Konývková Kostřicová
Odborná asistentka
tel: 54259 1346
e-mail: kostricova@jamu.cz
UČO: 12828
Odborná asistentka
Mozartova 1, Brno 662 15
1NP dveře 5
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA [sem 8, roč 4] (skupina PHD) (neakt.)
DIFA N-DRAUM DIVVYCH (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM DRAMVYCH (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Ateliér divadlo a výchova Odborná asistentka