prof. PhDr. Leoš Faltus
e-mail: 5283@post.jamu.cz
UČO: 5283
Členství v akademických orgánech Funkce
Prezídium Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně člen
Název Typ Rok
FALTUS, Leoš. Leoš Janáček světový a regionální. In Leoš Janáček světový a regionální. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta||#||University of Ostrava. Pedagogical Faculty, 2010. 33 s. ISBN 978-80-7368-576-8. Stať ve sborníku 2010
FALTUS, Leoš. Paralely mezi Ištvanem a Janáčkem. In Miscellanea. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2010. 6 s. ISBN 978-80-86820-06-4. Stať ve sborníku 2010
FALTUS, Leoš. Frant. Řehánek: Harmonické myšlení L. Janáčka. Poznámky k rukopisu. In Leoš Janáček světový a regionální. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta||#||University of Ostrava. Pedagogical Faculty, 2010. 33 s. ISBN 978-80-7368-576-8. Stať ve sborníku 2010
FALTUS, Leoš. Harmonické myšlení Leoše Janáčka. Poznámky k rukopisu. In Leoš Janáček světový a regionální. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě||#||University of Ostrava, 2008. 38 s. ISBN 978-80-7329-196-9. Stať ve sborníku 2008
FALTUS, Leoš. Leoš Janáček, 2. smyčcový kvartet Listy důvěrné. In SMYČCOVÝ KVARTET č. 2 - Listy důvěrné. Praha: Editio Baerenreiter Praha, 2008. 120 s. ISBN 979-0-2601-0050-3. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2008
FALTUS, Leoš. Před kritickým vydáním Janáčkova teoretického díla. Opus musicum. 2007, roč. 39/2007, 4.1, s. XII.14, 1 s. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2007
FALTUS, Leoš, Eva DRLÍKOVÁ, Svatava PŘIBÁŇOVÁ a Jiří ZAHRÁDKA. Leoš Janáček,Teoretické dílo I. In Leoš Janáček,Teoretické dílo I. Brno: Editio Janáček, 2007. 800 s. H 0014 TD. ISBN 978-80-904052-0-2. Odborná kniha 2007
FALTUS, Leoš. Hudebněteoretické dílo L. Janáčka. Opus musicum. 2004, roč. 5/2004, č. 5, s. 21-23. ISSN 0862-8505. Článek v odborném periodiku 2004
FORRÓ, Daniel a Leoš FALTUS. Musitronika I. In Musitronika I. JAMU Brno: Jamu Brno, 2004. 90 s. Publikace JAMU. ISBN 80-85429-39-X. Odborná kniha 2004
FALTUS, Leoš. Kořeny techniky montáže u Leoše Janáčka. In A přece je i v hudbě jen jedna pravda ... Jamu Brno: Jamu Brno, 2003. s. 33-41, 8 s. ISBN 80-85429-89-6. Stať ve sborníku 2003
FALTUS, Leoš. Metoda montáže v teorii kompozice. In Metoda montáže v teorii kompozice. Jamu Brno: Jamu Brno, 2003. 73 s. ISBN 80-85429-83-7. Odborná kniha 2003
FORRÓ, Daniel a Leoš FALTUS. Musitronika - III. Digitální syntetizéry. In Musitronika - III. Digitální syntetizéry. Jamu Brno: Jamu Brno, 2003. 244 s. ISBN 80-85429-81-0. Odborná kniha 2003