MgA. Peter Korman
Odborný asistent
e-mail: 14377@post.jamu.cz
UČO: 14377
Odborný asistent