Petr Adler
Odborný asistent
e-mail: 18659@post.jamu.cz
UČO: 18659