Duchovní hudba

Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v oblasti duchovní hudby. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Studium připraví absolventa oboru duchovní hudba pro samostatnou uměleckou činnost a vybaví jej potřebnými dovednostmi i teoretickými znalostmi.

funkce uměleckého ředitele chrámového kůru, pedagog ZUŠ

Specifikace oboru
Kód DUCHHUD
Typ Bakalářské prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2020