Hra na violoncello

Obor je realizován Katedrou strunných nástrojů

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Absolvent je instrumentalista, který v průběhu studia

- zvládl základní sólový repertoár různých stylových období

- absolvoval přípravu k profesi orchestrálního hráče

- prošel průpravou v komorních souborech

- připravoval se na dráhu pedagogickou

Absolvent může vystupovat jako sólista s klavírem, být členem komorního souboru klasického obsazení, působit v souboru staré hudby, zastávat místa ve větších tělesech a komorních souborech a kvalifikovaně vyučovat hru na příslušný nástroj jak v sólovém, tak v komorním zaměření od ZUŠ přes konzervatoře až po akademie.

Specifikace oboru
Kód VIOLONC
Typ Magisterské navazující prezenční jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 05. 2020