Klavírní pedagogika

Obor je realizován Katedrou klavírní interpretace

Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolvent prokazuje široké znalosti v oblasti klavírního instruktivního repertoáru včetně čtyřručního

- ovládá pokročilé principy pedagogické práce - má hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje

- orientuje se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

- ovládá základní specifika práce s dětmi s LMD a s postiženími

Pedagog ZUŠ, korepetitor, pedagog předmětů metodika a pedagogická praxe na konzervatoři, pedagog konzervatoře a hudebního gymnázia, hráč symfonického nebo komorního divadelního orchestru, člen komorního ansámblu

Specifikace oboru
Kód KLAVPE
Typ Bakalářské kombinované jednooborové
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 07. 2022