Kompozice a teorie kompozice

Doktorské studium oboru Kompozice a teorie kompozice je určena absolventům magisterského studia tohoto oboru, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímacího řízení

Absolventi prokazují nadprůměrné všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí,

- mají přehled o dosavadním vývoji vědeckého výzkumu na mezinárodní úrovni,

- ovládají vědecko-výzkumné pracovní metody, které dokáži aplikovat na principy vlastní tvorby.

Absolvent má mnohostrannou možnost uplatnění v oblasti náročné umělecké tvorby na mezinárodní úrovni, v oblasti vědecké práce i výuky na vysokoškolských institucích univerzitního charakteru.

Specifikace oboru
Kód TEORKOM
Typ Doktorské prezenční
Titul
Doba studia Rok
Obor zajišťuje Hudební fakulta
Akreditace

Akreditováno do 31. 03. 2021