Oznámení porušení práva EU

JAMU zavedla směrnicí č. 11/2021 LJ, o oznamování porušení práva EU interním kanálem, interní kanál pro oznamování porušení práva EU podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

JAMU vyzývá oznamovatele k podávání oznámení spíše prostřednictvím interních kanálů pro oznamování, pokud lze porušení účinně řešit interně a pokud se oznamující osoba domnívá, že nehrozí odvetná opatření. Za podmínek stanovených směrnicí EU požívá oznamovatel ochrany a JAMU získává možnost zjednat nápravu přijetím následných opatření.

Oznámení lze učinit písemně do schránky elektronické pošty piskni@jamu.cz (interní kanál). Anonymní oznámení a související následná opatření nejsou přijímána. Totožnost oznamující osoby nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu kromě určených osob a je-li to třeba, členů orgánu, který rozhoduje o následných opatřeních (obvykle rektor nebo děkan).

Určenými osobami jsou:

  1. a) interní auditorka Ing. Lenka Sýkorová, tel. 542 591 129,sykorova@jamu.cz,
  2. b) vedoucí Právního a organizačního oddělení Mgr. Martin Prokeš, tel. 542 591 105,prokes@jamu.cz.

Upozorňujeme, že tel. a mailové kontakty na určené osoby neslouží k podávání oznámení, ale k případným dotazům k podání oznámení a komunikaci po podání oznámení. K podávání oznámení použijte, prosím, vždy stanovený interní kanál (piskni@jamu.cz).

Externí kanál, který má zřídit ČR, nebyl dosud zřízen (až se tak stane, budou informace o něm doplněny).