Přehled protikovidových opatření

V souborech níže naleznete přehled aktuálních opatření týkajících se JAMU a protikovidová opatření přijatá JAMU. Kromě drobných změn upozorňujeme zejména na novou úpravu testování účinnou od 17. ledna 2022. Tato opatření JAMU nahrazují opatření dříve vydaná.

11.01.2022 – Astorka

11.01.2022 – Fakulty a divadla

11.01.2022 – Knihovna a Nakladatelství

11.01.2022 – Respirátory

11.01.2022 – Testy

11.01.2022 – Vstup studentů, účastníků CŽV a uchazečů do prostor

17.01.2022 – Testy