JAMU v Brně  

26.4.2016 Děkanem Hudební fakulty JAMU byl pro období 2016 až 2020 zvolen prof. MgA. Jindřich Petráš
18.4.2016 Na mezinárodním festivalu Setkání/Encounter v Brně zaujaly herečky z Polska a Francie
15.4.2016 Kvestorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Finanční účetní
Podrobnosti zde.
8.4.2016 Volba kandidáta na funkci děkana HF JAMU se uskuteční 26. 4. 2016 v 16.00 hod. v Aule HF JAMU
5.4.2016 Závazná přihláška na letní intenzivní kurz anglického jazyka
5.4.2016 Děkanem Divadelní fakulty JAMU byl pro období 2016 až 2020 zvolen doc. Mgr. Petr Francán
4.4.2016 Mladí divadelníci z celého světa se sjíždějí na festival JAMU
1.4.2016 Byl zahájen příjem přihlášek k ubytování na koleji Astorka pro akademický rok 2016/2017
Přihlášky podávejte nejpozději do 10. 6. 2016 na adrese http://prihlasky.jamu.cz/2016
1.4.2016 Rektor JAMU v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Ředitel Informačního, výukového a ubytovacího centra JAMU
Podrobnosti zde.
 1.4.2016

Srdečně vás zveme na mezinárodní konferenci SYMPOSIUM: UMĚNÍ | HUDBA | MANAGEMENT.
Konference se uskuteční 4.- 6. dubna na půdě Hudební fakulty JAMU a Divadla na Orlí. Součástí Symposia je Fórum zaměstnavatelů, které se bude konat 4. dubna na Hudební fakultě JAMU.

31.3.2016 Studenti JAMU hledají s Vonnegutem adekvátní pocit smyslu života
30.3.2016 Volba kandidáta na funkci DĚKANA DIFA JAMU se bude konat 5. 4. 2016 od 10,00 na učebně č. 104
23.3.2016 Zasedání Akademického senátu JAMU se koná ve čtvrtek 31. března 2016 v 16:00 na Divadelní fakultě JAMU, místnost 106
23.3.2016 ROZHODNUTÍ REKTORA č. 3/2016 ze dne 24. března 2016 o stanovení výše ubytovacího stipendia pro druhé ubytovací období
23.3.2016 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Kvestorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Finanční a daňová účetní
22.3.2016 Informace o přijetí kandidatury na post děkana HF JAMU v Brně
11.3.2016 Studenti JAMU v Divadle na Orlí nastudovali komorní operu Impresário v koncích
8.3.2016 Studenti Fyzického divadla z JAMU nabídnou hned tři dueta a pět sól ve dvou večerech
3.3.2016 SEZNAM KANDIDÁTŮ na funkci děkana Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
25.2.2016 Pozvánka na veřejnou obhajobu disertačních prací studentů DSP oboru Interpretace a teorie interpretace na HF JAMU
11.2.2016 Pozvánka na zasedání AS JAMU v Brně

Co hrajeme

Archiv aktualit