Studijní programy

Programy a specializace podle nové akreditace
Divadelní fakulta

Dramaturgie a režie
Scénografie
[SCENOGR]
Divadelní produkce a jevištní technologie

Divadelní produkce a jevištní technologie
Dramaturgie a režie
Scénografie
Hudební fakulta

Hra na varhany a duchovní hudba
Historická interpretace
Hra na dechové nástroje
Hudební produkce
Hra na strunné nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz

Dirigování, zpěv a operní režie

Historická interpretace
Hra na dechové nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Hudební produkce
Hra na strunné nástroje
Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)

Kompozice a teorie kompozice
Hudební produkce
Interpretace a teorie interpretace
Obory podle staré akreditace
Divadelní fakulta

Hudební fakulta