Studijní programy

Programy a specializace podle nové akreditace
Divadelní fakulta

Dramaturgie a režie
Scénografie
[SCENOGR]
Divadelní produkce a jevištní technologie

Divadelní produkce a jevištní technologie
Dramaturgie a režie
Scénografie
Hudební fakulta

Klavírní pedagogika
Hra na varhany a duchovní hudba
Historická interpretace
Hra na dechové nástroje
Hudební produkce
Hra na strunné nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz

Dirigování, zpěv a operní režie

Hra na varhany
Historická interpretace
Hudební produkce
Hra na strunné nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)
Hra na dechové nástroje

Interpretace a teorie interpretace
Hudební produkce
Kompozice a teorie kompozice
Obory podle staré akreditace
Divadelní fakulta

Hudební fakulta