Studijní programy

Programy a specializace podle nové akreditace
Divadelní fakulta

Divadelní produkce a jevištní technologie
Scénografie
Dramaturgie a režie

Scénografie
Dramaturgie a režie
Divadelní produkce a jevištní technologie
Hudební fakulta

Dirigování, zpěv a operní režie

Historical Performance

Hudební produkce
Obory podle staré akreditace
Divadelní fakulta

Hudební fakulta