Medaile JAMU

 

Medaile udělované Janáčkovou akademií múzických umění mají výjimečný význam; jsou udělovány za celoživotní výsledky v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné, tvůrčí, organizační a rovněž  za mimořádné zásluhy o rozvoj uměleckého školství.