Univerzita třetího věku / CŽV

Univerzita třetího věku / CŽV

Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku. Speciální vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii.

V českém prostředí došlo k založení první univerzity třetího věku v roce 1986 v Olomouci. První akademická však vznikla na 1. lékařské fakultě UK v Praze a naplno se tento trend rozvinul po roce 2000. V současnosti tuto možnost nabízí většina českých veřejných vysokých škol. Na každý kraj vychází minimálně jedna univerzita třetího věku, takže možnost studovat i v pozdějším věku mají skutečně všichni. Další univerzity navíc vznikají i v rámci vyšších odborných škol a fakult, které jsou pobočkami velkých vysokých škol v menších městech.

Podstatou univerzity třetího věku je:

  • přihlásit se může každý (přednost mají ti, kterým byl přiznán nárok na starobní důchod)
  • platí se zápisné (řádově stovky korun za semestr)
  • požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání (v některých případech stačí základní škola)
  • absolvent nezíská klasický akademický titul, ale osvědčení o absolvování konkrétního kurzu zdroj
    (Wikipedie)

Univerzita třetího věku je realizována na Divadelní i Hudební fakultě JAMU. Aktuální informace a nabídky jednotlivých kurzů U3V naleznete na stránkách fakult.

Divadelní fakulta JAMU – více informací

Hudební fakulta JAMU – více informací

Janáčkova akademie múzických umění v Brně je členem Asociace univerzit třetího věku ČR.