Pro veřejnost

JAMU pravidelně organizuje mnoho uměleckých aktivit. Několik z nich je opravdu prestižních a světově etablovaných. Příkladem je Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ ENCOUNTER organizovaný studenty Divadelní fakulty, který patří k nejvýznamnějším festivalům v Evropě a od svého vzniku v roce 1991 získal uznávanou pozici mezi divadelními vzdělávacími i profesionálními festivaly. Velmi významná je též Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně, ve které od roku 1994 na Hudební fakultě měří síly interpreti v oborech: smyčcové kvarteto, housle, klavír, varhany, violoncello, kontrabas, flétna, klarinet lesní roh a tuba.

Nezanedbatelný příspěvek JAMU k bohaté nabídce kulturních a uměleckých aktivit města Brna i celého Jihomoravského regionu představuje nejméně 220 koncertů a více než 150 divadelních nebo multimediálních představení akademie ročně. Škola tak zásadním způsobem doplňuje a formuje společenské a kulturní dění v regionu a v mnohém je i přesahuje.