Prorektor pro tvůrčí činnost

doc. MgA. Marek Hlavica , Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost
tel: 776 126 781
e-mail: 5202@post.jamu.cz
UČO: 5202
Prorektor pro tvůrčí činnost
Beethovenova 2 662 15 Brno
Členství v akademických orgánech Funkce
Komise projektů FRVČ Předseda
Knihovní rada Předseda
Ediční rada JAMU Předseda
Programová rada Divadla na Orlí člen
Kolegium rektora JAMU člen
Studium
DIFA D-DRAUM DAATVOR kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA M-DRAUM RTDS (abs.) (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Janáčkova akademie múzických umění Prorektor pro tvůrčí činnost
Prorektor pro tvůrčí činnost Vedoucí pracoviště

Název Typ Rok
HLAVICA, Marek, Eva DIBUSZOVÁ, Martin PROKEŠ a Terezie VOJTÍŠKOVÁ. Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2021. 58 s. ISBN 978-80-7592-115-4. Přehledové a vzdělávací texty 2021
HLAVICA, Marek. Dialogy z obrazovky. 2020. Popularizační texty a aktivity 2020
HLAVICA, Marek. Z Ulice do Počátek. Kulturní zařízení města Počátky, 2019. Popularizační texty a aktivity 2019
HLAVICA, Marek. Paměť Janáčkovy akademie múzických umění. 2019. Prezentace na konferencích 2019
HLAVICA, Marek. Cena Josefa Škvoreckého za mimořádné literární dílo v oboru audiovizuální tvorby (Trilobit 2019). Český filmový a televizní svaz FITES, 2019. Ocenění vědecké a umělecké činnosti 2019
HLAVICA, Marek. Velcí tvůrci vždy překračovali hranice mezi vědou a uměním. Universitas - magazín vysokých škol, 2018. Popularizační texty a aktivity 2018
HLAVICA, Marek. Instituce a jejich duše. In SATKOVÁ, Naďa – ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. Přednášky o divadle a umění 2. Brno: JAMU, 2018. s. 345-350. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
HLAVICA, Marek. Strategie dramaturgie. In Monika Horsáková, Irena Kocí, Miroslav Zelinský. Proměny dramaturgie - Profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 41-47. ISBN 978-80-7510-267-6. Stať ve sborníku 2017
HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955-1991). 1. vyd. Brno: Nakladatelství JAMU, 2017. 612 s. ISBN 978-80-7460-129-3. Odborná kniha 2017
HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010-2014. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. ISBN 978-80-7460-077-7. Odborná kniha 2015
HLAVICA, Marek. Obraz normalizační společnosti v dramatické tvorbě tehdejšího brněnského studia Československé televize. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Ingrid, ŠTOLL, Martin a kol. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. 1. vyd. Praha, Bratislava: Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů a Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. s. 94-98. ISBN 978-80-7404-176-1. Stať ve sborníku 2015
HLAVICA, Marek. Autor stržený proudem a stísněný tvarem. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2015, roč. 2015, č. 33, s. 52-56. ISSN 1213-3817. Článek v odborném periodiku 2015
HLAVICA, Marek. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-051-7. Odborná kniha 2014
HLAVICA, Marek, Zbyněk SRBA a Petr FRANCÁN. Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Brno: Theatre Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, 2014. 161 s. ISBN 978-80-7460-051-7. Odborná kniha 2014
HLAVICA, Marek. Dramaturg v televizi – v době totalitní a v době pluralitní. In Jana Cindlerová. Dramaturgie pro jednadvacáté století. Praha: Divadelní fakulta AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-296-1. Stať ve sborníku 2013
HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-030-2. Odborná kniha 2012
HLAVICA, Marek. Schechnerova cesta od divadla k performanci. Divadelní revue. 2011, roč. 22, č. 2, 4 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2011
HLAVICA, Marek. Jak vést herce v alternativním divadle: Richard Schechner a The Performance Group. In Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: AMU, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7331-182-7. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2010
HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 1991-2010. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-69-2. Odborná kniha 2010
HLAVICA, Marek. Richard Schechner. Divadelní revue. 2009, roč. 2009, č. 4, 14 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2009
HLAVICA, Marek. Performační studia. Divadelní revue. 2009, roč. 2009, č. 3, 10 s. ISSN 0862-5409. Článek v odborném periodiku 2009
HLAVICA, Marek. Performanční studia. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2008. Článek v odborném periodiku 2008
HLAVICA, Marek. Performanční studia. In Performanční studia. Brno: JAMU, 2008. 260 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-49-4. Odborná kniha 2008

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
e-mail: hlavica@jamu.cz mobil: +420 776 126 781 Facebook: www.facebook.com/marek.hlavica LinkedIn: www.linkedin.com/in/marekhlavica/

Profesní vizitka

Kdo jsem
prorektor pro tvůrčí činnosti a docent Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Divadelní fakulty JAMU
Obory
televizní dramaturgie a scenáristika, televizní studia, historie televizního vysílání v ČR, umělecký výzkum
Aktuální pozice a projekty
prorektor pro tvůrčí činnosti předseda Ediční rady JAMU člen oborové rady doktorského studijního programu DF JAMU zástupce JAMU v Society for Artistic Research (SAR) hodnotitel Národního akreditačního úřadu člen redakční rady odborného časopisu Televizní studia člen Rady segmentu RUV pro segment Audiovize
Profesní zkušenost a orientace v kostce
dramaturg a scénárista spolupracující s Českou televizí a TV Nova (scénáře filmů Kája a Zabi a Tajemství dešťového pokladu, seriálů Ulice, První krok, Doktoři z Počátků a několika dokumentárních filmů a dramaturg České televize - studio Brno v letech 2007-2009: seriál Poste restante, dokumentární cykly Čtenářský deník a Česko jedna báseň, záznamy divadelních představení atd.)
Vzdělání
doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991) Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
Pracoviště
 • Divadelní fakulta JAMU, Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky
Funkce na pracovišti
 • prorektor pro tvůrčí činnosti
  docent v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • doc. (2013), habilitační práce Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991)
  Ph.D. (2008), disertační práce Performanční studia, školitel prof. Petr Oslzlý
  MgA. (2000), diplomová práce Sonáta Mondšajn (rozhlasová dramatická tvorba Ludvíka Aškenazyho), vedoucí prof. Antonín Přidal
Pedagogická činnost
 • BcA.
  Televizní žánry
  Literární tvorba
  Bakalářská diplomová práce
  Seminář k bakalářské diplomové práci
  Absolventský projekt
  Audiovizuální projekt 1.
  Audiovizuální projekt 2.
  Rozhlasový/televizní projekt
  MgA.
  Současná audiovizuální dramatická tvorba
  Oscarový scénář
  Audiovizuální projekt 3.
  Dílna magisterské práce
  Dílna magisterského projektu
  Diplomová práce
  Diplomový seminář
  Ph.D.
  Doktorandský seminář
  Základy vědecké práce
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018-2022 - Grant Technologické agentury České republiky, program Éta (společný projekt JAMU a Masarykovy univerzity - Fakulty sociálních studií): Komplexní skríningový diagnostický systém GIS
  2015-2017 - Grant Grantové agentury České republiky: Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize (1955–1991)
  2010-2012 - Grant Grantové agentury České republiky: Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991)
Univerzitní aktivity
 • prorektor pro tvůrčí činnosti
  předseda Ediční rady JAMU
  člen Programové rady Divadla na Orlí
  zástupce JAMU v Society for Artistic Research (SAR)
Mimouniverzitní aktivity
 • hodnotitel Národního akreditačního úřadu
  člen redakční rady odborného časopisu Televizní studia
  člen Rady segmentu RUV pro segment Audiovize
  člen hodnotitelského panelu GAČR (2013-2017)
  dramaturg a scénárista spolupracující s Českou televizí a TV Nova (scénáře filmů Kája a Zabi a Tajemství dešťového pokladu, seriálů Ulice, První krok, Doktoři z Počátků a několika dokumentárních filmů a dramaturg České televize - studio Brno v letech 2007-2009: seriál Poste restante, dokumentární cykly Čtenářský deník a Česko jedna báseň, záznamy divadelních představení atd.)
Vybrané publikace
 • HLAVICA, Marek. Obraz normalizační společnosti v dramatické tvorbě tehdejšího brněnského studia Československé televize. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Ingrid, ŠTOLL, Martin a kol. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. 1. vyd. Praha, Bratislava: Česká televize, Ústav pro studium totalitních režimů a Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. s. 94-98. ISBN 978-80-7404-176-1. info
 • HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010-2014. 1. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2015. ISBN 978-80-7460-077-7. info
 • HLAVICA, Marek. Autor stržený proudem a stísněný tvarem. Svět rozhlasu. Praha: Český rozhlas, 2015, roč. 2015, č. 33, s. 52-56. ISSN 1213-3817. info
 • HLAVICA, Marek. Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-051-7. info
 • HLAVICA, Marek. Dramaturg v televizi – v době totalitní a v době pluralitní. In Jana Cindlerová. Dramaturgie pro jednadvacáté století. Praha: Divadelní fakulta AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-296-1. info
 • HLAVICA, Marek. Dramatická tvorba brněnského studia Československé televize (1961–1991). Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2012. ISBN 978-80-7460-030-2. info
 • HLAVICA, Marek. Jak vést herce v alternativním divadle: Richard Schechner a The Performance Group. In Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: AMU, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7331-182-7. info
 • HLAVICA, Marek. SETKÁNÍ/ENCOUNTER 1991-2010. 1. vyd. Brno: Divadelní fakulta JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-69-2. info
 • HLAVICA, Marek. Performanční studia. In Performanční studia. Brno: JAMU, 2008. 260 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-49-4. info

22. 11. 2018