Prorektor pro tvůrčí činnost

doc. MgA. Marek Hlavica , Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost
tel: 54259 1333
e-mail: hlavica@jamu.cz
UČO: 5202
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 108