Centrum pomoci

Studující, pedagožky, pedagogové, zaměstnankyně, zaměstnanci JAMU – nejste v tom sami! V případě porušování etického kodexu (EK JAMU shrnuje základní etická a morální pravidla pro zaměstnance, studenty a členy orgánů JAMU) máte vždy možnost obrátit se na zde uvedené celoškolní i konkrétní fakultní orgány (HF i DF), které se zabývají porušením kodexu i obecně narušením sociálního bezpečí.

Najdete zde místa, kam se obrátit, pokud se domníváte, že chování někoho z vyučujících, studujících nebo zaměstnankyní/zaměstnanců není v souladu s etickým kodexem.

Také zde najdete tipy, kam se obrátit v případě, že potřebujete podporu a péči pro své duševní zdraví či celkovou pohodu.

Všechny zde uvedené orgány jsou funkční, platné a otevřené všem vašim podnětům.

 

Stalo se mi, že / Jsem svědkem, že…

Mohu se obrátit na:

 

Psychologické poradenství, konzultace, krizová centra

Pro psychologické poradenství, konzultaci a s prosbou o pomoc se můžete obrátit na:

Psycholožka (DF): psychologrk@gmail.com

Peacemakerka (HF): a.mikotova@post.jamu.cz 

 

a také na níže uvedené kontakty:

 

1) Okamžitá pomoc v krizové situaci (ztráta zaměstnání, vážné onemocnění, rozchod, úmrtí v rodině apod.):

 

2) Rozcestníky pro hledání odborného psychoterapeuta a rady, jak si terapeuta vybrat:

 

3) Psychoterapeutická pomoc v náročné životní situaci pro ty, kdo si terapii nemohou dovolit z finančních důvodů:

 

4) Právní pomoc, poradenství a další přímá podpora osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím, programy pro zvládání agrese:

 

5) Praktické a ověřené informace o duševním zdraví; svépomocné skupiny:

 

Pozn.: Kromě porušování etického kodexu může docházet i k porušení práv v EU regulovaných oblastech (jako např. oblast veřejných zakázek, vnitřního trhu EU, bezpečnosti sítí a informačních systémů, ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a dalších), které jsou uvedeny ve směrnici č. 11/2021 LJ v čl. 3, zde. Osobám, které oznamují případné porušení těchto práv, je ze strany JAMU garantována příslušná ochrana. V případě porušení těchto práv se můžete obrátit na email piskni@jamu.cz.