Grant Rudolfa Firkušného

Grant Rudolfa Firkušného byl ustaven na paměť světového pianisty R. Firkušného, čestného doktora JAMU, jeho dcerou Véronique Firkusny-Callegari a jeho synem Igorem Firkusnym.

Grant je využíván především k podpoře zahraničních studijních pobytů, které poskytnou účastníkům mimořádnou vzdělávací příležitost v oblasti studovaného oboru.

O udělení grantu rozhoduje rektor na základě doporučení komise.

V roce 2021 byl  grand udělen: Aleši Tvrdíkovi, studentovi HF JAMU, jako příspěvek na krytí nákladů na šestiměsíční studijní pobyt na Sibelia akademii.

V roce 2022 byl grand udělen: Veronice Kostkové, studentce HF  JAMU,  za účelem pokrytí části nákladů za pobyt na Leeds International Summer School University of Leeds.