Nakladatelství JAMU

Samostatné nakladatelství (do srpna 2017 pod názvem Ediční středisko JAMU) existuje na Janáčkově akademii múzických umění od roku 2000. Jeho posláním je vydávání studijních materiálů (skript) pro posluchače školy a vytváření kvalitních podmínek pro publikační činnost pedagogů JAMU. Vydává studijní, vzdělávací a odborné publikace z historie a teorie hudby, divadla, scénografie, dramatické výchovy, managementu, rozhlasu a televize i dalších příbuzných oborů. Publikuje sborníky z odborných konferencí, slovníky, cizojazyčné odborné terminologie, metodické příručky, skripta a eseje; nevyhýbá se ani překladovým titulům. Nepravidelně vydává také bulletin JAMU Občasník a poskytuje tiskové a editorské služby rektorátu a oběma fakultám. Některé publikace, zejména s hudebně-vědnou tematikou a sborníky z konferencí, vycházejí také v anglickém jazyce. Nakladatelství ročně vyprodukuje okolo 20 titulů, které se zde kompletně redakčně zpracovávají, využívá i služeb externích tiskáren.

Otevírací doba

Nakladatelství

Po

9:00 – 12:00

 

Út

13:00 – 16:00

 

St

9:00 – 12:00

 

Čt

13:00 – 16:00

 

13:00 – 16:00

 

Informační centrum JAMU

Po

13:00 – 16:00

 

Út

9:00 – 12:00

 

St

13:00 – 16:00

 

Čt

9:00 – 12:00

 

9:00 – 12:00