Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Mezinárodní interpretační kurzy

 

 

V tradičním termínu počátkem prázdnin Vás rádi přivítáme na Mezinárodních interpretačních kurzech v Brně.

Kurzy jsou zaměřeny na přípravu studentů k přijímacím zkouškám na střední a vysoké umělecké školy, k rozšíření vzdělání pedagogů a profesionálních umělců i na výuku talentovaných žáků ZUŠ. Součástí kurzů jsou koncerty, metodické semináře, přednášky a výstavy nástrojů.

Výuka probíhá v moderně vybavené budově Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod odborným dohledem zkušených pedagogů a uznávaných umělců.

Kurzy jsou otevřeny pro obory flétna, hoboj, housle, klarinet, klavír, komorní hra, kontrabas, pikola, viola, violoncello, zpěv.

Více na www.masterclass.jamu.cz.