Publikace JAMU

Nakladatelství JAMU existuje na Janáčkově akademii múzických umění od roku 2000. Jeho posláním je vydávání studijních materiálů (skript) pro posluchače školy a vytváření kvalitních podmínek pro publikační činnost pedagogů JAMU. Vydává studijní, vzdělávací a odborné publikace z oblasti historie a teorie hudby, divadla, scénografie, dramatické výchovy. Dále Nakladatelství JAMU vydává sborníky z vědeckých a odborných konferencí, slovníky, příručky a skripta. Nepravidelně vydává také bulletin JAMU Občasník a poskytuje tiskové a editorské služby rektorátu a oběma fakultám. Některé publikace, zejména s hudebněvědnou tematikou, vycházejí také v anglickém jazyce. Ročně vychází v nakladatelství JAMU 12 – 14 titulů, které se zde redakčně zpracovávají, nakladatelství využívá i služeb ofsetových tiskáren.

Adresa:
Novobranská 3 662 15 Brno

Telefon: 54259 2203

Publikace je možno zakoupit:

  • E-shop JAMU
  • Knihkupectví Michala Ženíška, Brno, Poštovská 4 – (vybrané tituly)
  • Knihkupectví FIŠER, Praha, Kaprova 10 – (vybrané tituly)
  • Hudebniny TALACKO, Praha, Rybná 29 – (vybrané tituly)