Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických umění má za sebou plodnou, více jak sedmdesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců – skladatelů, dirigentů, režisérů, herců, pěvců, instrumentalistů a dalších uměleckých profesí z oblasti dramatických a hudebních umění. Její ustanovení znamenalo završení letitých snah Leoše Janáčka směřujících k založení vysoké umělecké školy ve druhém největším městě republiky.

V dnešní době JAMU disponuje výrazným uměleckým potenciálem. Ten je umocňován řadou aktivit přesahující rámec školy i státu. O kvalitě našich studentů a absolventů svědčí fakt, že jsou přijímáni ke stážím na řadu špičkových zahraničních škol, jsou předními osobnostmi českého divadla a audiovizuální a rozhlasové tvorby, jsou úspěšní na poli interpretačních soutěží a konkurzů, patří mezi tvůrce dnes již prestižních kulturních akcí a mnozí z nich nacházejí své uplatnění v zahraničí.

Škola prošla v posledních třech desetiletích výraznou proměnou a inovací výuky stejně jako akreditací mnoha nových studijních oborů. Janáčkova akademie múzických umění je dnes moderní otevřenou vysokou školou, která v mnoha oblastech dosahuje špičkové úrovně a významným uměleckým vkladem přispívá ke kvalitě, kultivaci a dalšímu vývoji hudebního a dramatického umění v České republice.

Na JAMU působí řada národně i mezinárodně renomovaných pedagogů a každoročně zde hostují desítky vynikajících zahraničních umělců, kteří výrazně přispívají k inovacím výuky. Řada akcí, které se na Divadelní i Hudební fakultě konají, výrazně přispívá do kulturního dění města Brna a Jihomoravského kraje. Výrazný mezinárodní ohlas a účast mají zvláště festival SETKÁNÍ/ ENCOUNTER, který se koná na Divadelní fakultě, stejně jako Mezinárodní interpretační kurzy a dnes již evropsky renomovaná Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně, které pořádá Hudební fakulta.

Inscenace Footloose v Divadle na Orlí