Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) je významnou veřejnou vysokou uměleckou školou nejen v České republice, ale díky svému zaměření je i jedinečnou školou středoevropského formátu.  

Akademie a její obě fakulty aktivně podporují mobilitu svých studentů, pedagogů i zaměstnanců. Výjezdní aktivity se uskutečňují prostřednictvím uzavřených smluv (ERASMUS+), případně také v rámci dalších mezifakultních dohod.

Zahraniční oddělení poskytuje informace o možnostech mobility zaměstnanců i pedagogů, zahraniční zájemce pak informuje o možnosti studia na JAMU.