Programy a specializace podle nové akreditace
Divadelní fakulta

Dramaturgie a režie
Divadelní produkce a jevištní technologie
Scénografie
[SCENOGR]

Divadelní produkce a jevištní technologie
Dramaturgie a režie
Scénografie
Hudební fakulta

Historická interpretace
Hra na dechové nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje
Hudební produkce

Dirigování, zpěv a operní režie

Historická interpretace
Hra na dechové nástroje
Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje
Hudební produkce
Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)

Hudební produkce
Obory podle staré akreditace
Divadelní fakulta

Hudební fakulta