Programy a specializace podle nové akreditace
Divadelní fakulta

Divadelní produkce a jevištní technologie
Scénografie
Dramaturgie a režie

Scénografie
Dramaturgie a režie
Divadelní produkce a jevištní technologie
Hudební fakulta

Dirigování, zpěv a operní režie

Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)

Hudební produkce
Obory podle staré akreditace
Hudební fakulta