Programy a specializace podle nové akreditace
Divadelní fakulta

Scénografie
[SCENOGR]
Dramaturgie a režie
Divadelní produkce a jevištní technologie

Divadelní produkce a jevištní technologie
Dramaturgie a režie
Scénografie
Hudební fakulta

Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje

Dirigování, zpěv a operní režie

Hra na bicí nástroje a jazz
Hra na strunné nástroje
Hra na dechové nástroje
Historical performance (European Master of Early Music - EMEM)

Hudební produkce
Obory podle staré akreditace
Divadelní fakulta

Hudební fakulta