Zlaté medaile od r. 1990

Zlaté medaile udělené  od roku 1990 do současnosti

 1993

 • Rudolf Firkušný – klavírní virtuos – u příležitosti udělení čestného doktorátu.

1997

 • prof. Alena Štěpánková-Veselá
 • prof. Josef Karlík
 • Masarykova univerzita Brno
 • Vysoké učení technické Brno
 • Vítěz mezinárodní hudební soutěže v Montrealu
 • Ludvík Kundera – básník a dramatik – u příležitosti udělení čestného doktorátu

1998

 • Univerzita Karlova k 650. výročí

 1999

 • Vysoká škola múzických umění v Bratislavě
 • Spolek medailistů Olomouc

2001

 • Václav Havel – u příležitosti čestného doktorátu

2002

 • Jiří Suchý – u příležitosti čestného doktorátu

2003

Medaile udělené osobnostem při příležitosti inaugurace rektora JAMU prof. PhDr. Václava Cejpka dne 6.2.2003

Rektor JAMU uděluje zlatou medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj vysokého uměleckého školství:

 • doc. Ing. Josefu Průšovi, CSc., emeritnímu náměstku ministra školství
 • dr. Eduardu Gondekovi, kvestorovi JAMU

 Za významné působení na Janáčkově akademii v oblasti tvůrčí činnosti pedagogické a umělecké uděluje rektor JAMU zlatou medaili:

 • prof. Arnoštu Bourkovi
 • prof. Aloisu Piňosovi
 • prof. Adolfu Sýkorovi
 • prof. Aloisu Hajdovi
 • doc. Miloši Hynštovi
 • doc. Marii Mrázkové
 • prof. PhDr. Bořivoji Srbovi, DrSc.

2004

 • Sir Charles Mackerras – 30.1.2004 u příležitosti čestného doktorátu
 • Eva Zikmundová, pěvkyně (předáno 27.5.2005)
 • prof. Jiří Kratochvíl, pedagog JAMU a bývalý člen Janáčkova kvarteta, u příležitosti 80. narozenin
 • prof. Otakar Trhlík, za celoživotní umělecké dílo a pedagogickou činnost
 • prof. Petr Topercz, rektor AMU Praha u příležitosti ukončení jeho činnosti v ČKR a jako ocenění podpory partnerské spolupráce JAMU s AMU Praha
 • prof. Jaroslav Vostrý, emeritní rektor AMU Praha a významný český divadelní režisér

2005

 • prof. Bohumil Smejkal, za tvůrčí a pedagogickou činnost u příležitosti jeho 70. narozenin
 • prof. Ivan Vyskočil, u příležitosti udělení čestného doktorátu

2007

 • Zdeněk Mácal, dirigent České filharmonie, u příležitosti udělení čestného doktorátu
 • Sir Tom Stoppard, anglický dramatik českého původu, u příležitosti udělení čestného doktorátu

2009

 • Piere  Boulez, francouzský skladatel a dirigent, u příležitosti udělení čestného doktorátu

2010

 • Emília Vášáryová, slovenská herečka a pedagožka, u příležitosti udělení čestného doktorátu

2011

 • John Tyrrell, britský muzikolog a teoretik, u příležitosti udělení čestného doktorátu
 • Milan Uhde, dramatik, u příležitosti udělení čestného doktorátu

2013

 • Vojtěch Jasný, režisér a scénárista, u příležitosti udělení čestného doktorátu

2017

 • Eugenio Barba, italský divadelní režisér, u příležitosti udělení čestného doktorátu
 • Otto Schenk, rakouský herec a režisér, u příležitosti udělení čestného doktorátu

2018

 • Vlasta Chramostová, česká divadelní a filmová herečka, u příležitosti udělení čestného doktorátu

2021

 • Jon Fosse, norský spisovatel a divadelní dramatik, u příležitosti udělení čestného doktorátu

2022

 • Magdalena Kožená, česká operní a koncertní pěvkyně, u příležitosti udělení čestného doktorátu
 • Sir Simon Rattle, britský orchestrální a operní dirigent