Medaile k 70. výročí JAMU

Medaile udělené Janáčkovou akademií múzických umění k 70. výročí JAMU

 

  • prof. PhDr. Jindřiška Bártová – za dlouholetou vynikající pedagogickou a publicistickou činnost a za zásluhy o rozvoj školy ve svobodné společnosti
  •  prof. MgA. Alena Vlasáková – za soustavnou a kvalitní pedagogickou práci a za vybudování a vynikající vedení Metodického centra na Hudební fakultě
  • prof. PhDr. Miloš Štědroň – za dlouholetou spolupráci a za výtečné šíření Janáčkova jména a odkazu
  • prof. Vladimír Tichý, CSc. – za vynikající tvůrčí a publicistickou práci a za dlouholetou přínosnou spolupráci s Hudební fakultou
  • doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. – za vynikající práci při bádání Janáčkova díla a šíření skladatelova odkazu
  • prof. Martin Porubjak – in memoriam, za soustavné prohlubování česko-slovenských kulturních styků a za inspirativní dlouholetou spolupráci s Divadelní fakultou JAMU
  • prof. Mgr. Miloslav Klíma – za výrazný přínos rozvoji uměleckého školství a za mnohostrannou a inspirativní  spolupráci s  Divadelní fakultou JAMU
  • režisér Peter Mikulík – za výrazný podíl na česko-slovenské kulturní výměně a za mnohostrannou podnětnou spolupráci s Divadelní fakultou JAMU
  • prof. PhDr. Václav Cejpek – za mimořádný přínos  JAMU v nejvyšších akademických funkcích i za jeho vynikající   pedagogické působení na Divadelní fakultě JAMU