JAMU v Brně - Orgány školy - Správní rada

Správní rada  

Členové Správní rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

 1. Božek Václav, Mgr., CSc.., radní Jihomoravského kraje
 2. Dvořák Daniel, Ak. arch., scénograf
 3. Kadrnka Jiří, Ing., jednatel společnosti Moss logistics s.r.o.
 4. Mareček David, MgA., Ph.D., GŘ České filharmonie Praha
 5. Martinec Lukáš Evžen, ThDr. Ing., OSA opat starobrněnský
 6. Morávek Jiří, generální ředitel SNIP&CO, spol. s.r.o.
 7. Moša Stanislav, Mgr., ředitel Městského divadla v Brně
 8. Nantl, Jiří, Mgr., LL.M, operační ředitel CEITECu, MU Brno
 9. Polívka Boleslav, herec DBP Brno
 10. Prokeš Zdeněk, Mgr., Národní divadlo Praha
 11. Říhová Jan, Ing, ředitelka odboru financování výzkumu a vysokých škol, MŠMT
 12. Slezák Martin, Ing., náměstek ředitele ČNB, pob. Brno, předseda SR JAMU 
 13. Štefl Michal, Ing., víceprezident v Krajské hospodářské komoře jižní Moravy
 14. Večerek Vladimír, prof. MVDr., CSc., prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Brno

Statut SR
Zápisy z jednání