33. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER představuje své letošní téma, termín zahájení i ambasadory

Na přelomu měsíců března a dubna tohoto roku se bude konat již 33. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Brno se na týden stane opět epicentrem, ve kterém se každoročně koncentrují a propojují divadelníci z celého světa. I proto bylo pro tento ročník vybráno téma Anthills tedy Mraveniště.

„Mraveniště je prostor koncentrace a spolupráce. Soustředěnost jednoho místa je kontrastem k přehlcenosti dnešního světa a individualismu. V opozici ke globalizaci stojí soustředěnost na jeden bod, centrum, blízké okolí. Zklidnění a ukotvení v jednom bodu. Propojování těchto koncentrovaných bodů – spolupráce a odpočinek skrze pevné těžiště, ke kterému se můžeme vracet. Setkání škol jako setkání mravenčích kolonií. Hemžení jako způsob existence. Pulzující život. Společný cíl.

Co je podmínkou tohoto společného hemžení? Mraveniště je místem přísné hierarchie. Každý mravenec má své místo a úkol. Je tato hierarchizace udržitelná v divadelním světě? Jaké jsou kořeny této hierarchie? Za jakých podmínek může být hierarchie užitečná? A v jakých případech už je pouze uměle udržovaným zvykem?“ uvádějí k tématu festivalu studenti 3. ročníku Ateliéru činoherní režie a dramaturgie Divadelní fakulty.

Ředitelem festivalu zůstává i nadále doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. Zachována jsou rovněž festivalová místa, jmenovitě scény Centra experimentálního divadla: Divadlo Husa na Provázku, Sklepní scéna a HaDivadlo; a dále divadla JAMU, jimiž jsou Studio Marta a Divadlo na Orlí. Pro 33. ročník byli netradičně a symbolicky osloveni tři ambasadoři. Roli tváře festivalu přijali televizní a divadelní herci a absolventi JAMU – Jana Plodková, Václav NeužilJaroslav Plesl, kteří budou společně účinkovat ve festivalovém TV spotu.

Konkrétní informace vztahující se k programu a dalšímu průběhu festivalu budou uvedeny v další tiskové zprávě. Novinky a aktuality je možné sledovat průběžně na našich sociálních sítích: Facebooku SETKÁNÍ/ENCOUNTER, Instagramu @setkani_encounter a na webu www.encounter.cz.

Festival vzniká za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR, pod záštitou primátorky města Brna, hejtmana Jihomoravského kraje a záštitou ministra kultury České republiky. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Všem subjektům děkujeme za podporu.

Autorka tiskové zprávy: Gabriela Balská