WER ICH

Datum konání premiéry: 2019, Divadelní fakulta, Divadelní fakulta

Anotace:

Monodrama studentky 3. Ročníku činoherního herectví Denisy Cupákové inspirováno životem Zdeny Werichové. Sebeobětování, sebedefinování, sebepoznání. Sebedestrukce. WER ICH? „Víte, manželství není žádná tichá řeka bez peřejí a mělčin. Máme ve svém okolí tolik mužů, kteří šidí své ženy, nebo tolik žen, které šidí své muže. Nemám na mysli ani tak nevěru fyzickou, mluvím o nevěře mravní. Nedrží slovo, nedbají o ten svůj vztah, nechají ho zaneřádit spekulací, lží a přetvářkou. Žijí spolu dál jen z pohodlnosti. Nebo z vypočítavosti. Nebo ze zbabělosti něco změnit. Charakterní lidé se přeci rozejdou. Jsou totiž počestní. Dojdou k závěru, že se nekryjí tak jak očekávali a že toho co přečnívá je daleko víc.“