Opera IL MATRIMONIO SEGRETO

Datum konání premiéry: 2019, Hudební fakulta, Hudební fakulta

Anotace:

Domenico Cimarosa: Il matrimonio segreto (Tajné manželství)

Tvůrčí tým:

Autoři:

  • Tomáš Studený , Překladatel
  • Giovanni Bertati , Autor díla
  • Damiano Binetti , Autor díla
  • Domenico Cimarosa , Autor díla