Bernard-Marie Koltès/ Martin Hodoň - V samotě

Datum konání premiéry: 2017, Divadelní fakulta, Divadelní fakulta

Anotace:

Inscenace V Samote je autorskou variáciou hry B M Koltésa - V Samote Bavlníkových Polí. Autorská inscenácia reinterpretuje filozofickú hru a snahu sa, cez osobnú prismu pertraktovať témata ako odcizenie, radosť, vzťah, kontakt a komformitu

Tvůrčí tým:

Autoři: