Vyrozumění

Repríza

,,Jsme jako ten Sisyfos – valíme balvan života na kopec jeho iluzorního smyslu, aby se vzápětí skutálel zpět, do údolí své vlastní absurdity.“ Václav Havel (Vyrozumění) Kancelář ředitele, přichází psaní, velice důležité úřední vyrozumění, psáno je ovšem novým úředním jazykem, který je v úřadě zaváděn. Jde o nový experiment, který má zpřesnit úřední korespondenci a zavést tak do její terminologie pořádek. Dle nové vyhlášky se tedy ptydepe musí učit všichni povinně! Ale pozor! Nejsme sami, ve zdi je štěrbina, kterou nás pozoruje úřední pozorovatel!

Datum a čas konání: 20. 7. 2021 v 0:00 h

Místo konání: Studio Marta, Brno

Účinkující

 • Herec - Zdislava Začalová
 • Herec - Jakub Zelinka
 • Herec - Zuzana Škopová
 • Herec - Sabina Šlachtová
 • Herec - Veronika Špačková
 • Herec - Anna Řeháková
 • Herec - Denisa Cupáková
 • Fotodokumentace - Lenka Harvánková
 • Herec - Tibor Kotlár
 • Herec - Daniel Gajdoš
 • Fotodokumentace - Terezie Fojtová
 • Produkce - Adam Harton
 • Produkce - Hana Haničincová
 • Hudba - Ota Balage
 • Scénografie - Lenka Odvárková
 • Dramaturg - David Drozd
 • Režie - Martina Frejová Krátká

Autoři

 • Autor díla - Václav Havel